Coaching

Inleiding

Coaching is een instrument dat zich voor meerdere doeleinden loont. We kennen allemaal wel situaties waarin we wat anders willen, willen dat zaken anders of beter gaan. Alleen weten we niet waar we moeten beginnen of hoe we een lastig vraagstuk aan moeten pakken. Dan is het prettig als iemand die volstrekt onafhankelijk, onbevooroordeeld en niet betrokken is je een spiegel voor houdt en je nieuwe inzichten en handvatten geeft. Coaching kan je daarbij helpen!

 

Waar helpt coaching?
Vergroting van je zelfinzicht en je zelfbewustzijn.

Het helpt je om je eigen authenticiteit te ontdekken en te gebruiken

  ('Wie ben ik echt?').

Het kiezen van een nieuwe stap in je loopbaan.
Je leert beter om te gaan met je eigen mogelijkheden en valkuilen.
Het helpt je om je communicatieve en sociale vaardigheden

  te verbeteren.
Ontwikkeling van natuurlijk en effectief (persoonlijk) leiderschap

en natuurlijke communicatie.
Het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, het stellen van gezonde grenzen.
Effectiever om leren gaan met je energie.
Aangaan in plaats van uit de weg gaan van uitdagingen en problemen.

 

De Methodiek
De coachingsmethodiek die wij hanteren is zoveel mogelijk gedragsgericht. Dat betekent dat jouw daadwerkelijke gedrag en het effect daarvan op je omgeving uitgangspunt is. Afhankelijk van eventuele knelpunten in gedrag, zoeken we in de gesprekken naar persoonlijke achtergronden en 'beperkende overtuigingen' die je verdere ontwikkeling blokkeren. We kijken hierbij ook naar je persoonlijke achtergrond, maar het hier en nu is toch het belangrijkst. Vervolgens kijken we wat je gewenste situatie is en wat je beperkt om daar te komen. Hierbij gaan
we letterlijk je hindernissen/beren op de weg in kaart brengen!

Indien gewenst kunnen wij gebruik maken van diverse psychologische instrumenten (Wij zijn o.a. licentiehouder voor de Persoonlijke Profielanalyse van Thomas International en voor de E-testing van het GITP).

Coaching in de praktijk
De coachingssessies duren anderhalf tot twee uur en vinden plaats
buiten de werkomgeving. Wij hebben zoals eerder vermeld een voorkeur voor het coachen in een natuurlijke omgeving. De frequentie van de gesprekken is in overleg (meestal 1 keer in de 2 weken). Tarieven zijn in overleg en voor particulieren wordt een apart tarief gerekend.

 

Voor meer informatie kunt U contact met ons opnemen via info@jordans.nu