Teamcoaching

Inleiding
Ook voor teams is coaching een uitermate geschikt instrument om bepaalde doelstellingen te bereiken. In veel teams wordt vaak gekeken hoe de individuen aan bepaalde gemeenschappelijke competenties kunnen voldoen. Hierdoor gebeurt het maar al te vaak dat er een gemeenschappelijke grijze massa in een team ontstaat.

In onze teamcoachingsprogramma’s proberen we vooral te kijken naar wat de individuele leden van een team uniek maakt. Wij geloven dat als mensen zoveel mogelijk authentiek gedrag mogen vertonen hun resultaten ook beter zullen worden. Hierdoor kunnen individuele teamleden elkaar ook veel beter ondersteunen. Kortom 1 plus 1 wordt 3!

Wanneer helpt teamcoaching?

Teamcoaching laat teams beter renderen en presteren.
Het helpt om de individuele teamleden zichzelf te laten zijn.
Inzicht krijgen in eigen en teamkwaliteiten en valkuilen.
Herkennen van eigen en elkaars gedrag.
Het vertalen van individuele doelen naar teamdoelen en vice versa.
Teamcoaching is zowel geschikt voor harde doelen (zoals omzetgroei)
als softere doelen zoals sfeer en communicatie.
Het creëren van positieve energie in een team.

 

 

De Methodiek
Wij maken gebruik van een unieke methodiek welke inzicht geeft in de belemmeringen en valkuilen van een team. Door deze letterlijk in kaart te brengen kan de volgende stap genomen worden: 'Hoe bereiken we onze gewenste situatie?' 
Wij werken o.a. met (teamrollen van Belbin en de methodiek vanThomas International). Daarnaast maken wij in onze teamcoachingsprogramma’s zoveel mogelijk gebruik van actieve werkvormen waarbij de focus op ervaringsgericht leren ligt. In overleg met U als opdrachtgever kan naar een zo goed mogelijk bij het team passende werkvorm gezocht worden. 

De duur van het teamcoachingsprogramma wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld (in de praktijk meestal 6 tot 12 maanden).
Gestart wordt met een intensieve tweedaagse teambijeenkomst. In deze twee dagen stellen leden van het team samen een teamplan voor een bepaalde periode op, met daarin concrete en heldere doelstellingen, acties, rollen en verantwoordelijkheden welke het beste passen bij de kwaliteiten van de diverse teamleden. Het proces wordt door ons begeleid. Aspecten die hierbij aan bod kunnen komen, zijn: natuurlijke en open communicatie, inspiratie, efficiency en effectiviteit, teamspirit en teamsfeer, onderlinge samenwerking en synergie (1 plus 1 is 3) en de ontwikkeling van elkaars unieke talenten.

Vervolgens vinden er maandelijkse follow-up sessies plaats waarin gekeken wordt waar het team op dat moment staat. Deze sessies worden volgens een bepaalde structuur gedaan.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt U contact met ons opnemen via info@jordans.nu